Termeni și condiții

SERVICE AUTO SERUS SRL
Termeni și condiții


Acest site web (denumit în cele ce urmează "SITE") este administrat de SERVICE AUTO SERUS (denumită în cele ce urmează „SERUS”), având sediul în Bucuresti, Sector 6, Bd.Timisoara 60E, înregistrata la Registrul Comerțului cu număr J40/9200/1991, CUI 1316.

Vizitarea, accesarea sau comandarea produselor vizualizate pe site implică acceptarea termenilor și condițiilor (denumite în cele ce urmeaza „Condiții”) specificate mai jos. Societatea își rezervă dreptul de a modifica prezentele “Condiții”, în special pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele autovehiculelor prezentate și prețuri, fără o notificare prealabilă, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului. În consecință, recomandăm consultarea Condițiilor în cazul fiecarei accesari a site-ului.

Următorii termeni vor avea in cuprinsul acestui document, definitiile specificate dupa cum urmeaza:

•  Site: desemnând site-ul oficial aparținând SERUS, care poate fi accesat la următoarea adresă www.serus.ro prin intermediul căruia utilizatorul va avea acces la informații privind produsele și serviciile oferite de SERUS;
•  Utilizator/Client/Consumator: desemnand persoana care accesează Site-ul, în scopuri private sau profesionale și care este de acord cu Condițiile de Utilizare ale prezentului Site, îndeplinind în acest sens toate cerințele procedurii de înregistrare;
•  Profesionist, definit în conformitate cu art. 2 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului 34/2014 (denumită în cele ce urmează „OUG”), respectiv orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale în legătură cu contractele care intra sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, precum și orice persoană care acționează în același scop, în numele sau pe seama acesteia; – SERUS;
• Utilizare Abuzivă: reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii SERUS.
• Drepturi de proprietate intelectuală. Toate materialele integrate în acest Site reprezintă proprietatea intelectuală a SERUS și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al SERUS. Utilizatorul înțelege dreptul de proprietate, nu va dezvălui unor terte părți, nu va face publică nicio informație primită din partea SERUS și nu va utiliza materialele pentru scopuri comerciale, fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale. Întregul conținut al Site-ului www.serus.ro, incluzând în această noțiune texte, imagini, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date sau materiale, sunt proprietatea SERUS, fiind reglementate de legea pentru protecția drepturilor de autor.
Pentru orice întrebări sau cereri de utilizare a materialelor de pe acest website vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă remus.nedelcu@serus.ro.


OBLIGAȚIILE DE ÎNREGISTRARE

Pentru a putea achiziționa produsele disponibile / solicita o ofertă pe Site, vă rugăm să introduceți datele de identificare în formularul electronic din continutul Site-ului. Pentru utilizarea Site-ului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete și că utilizarea acestuia se va realiza în conformitate cu norme etice. În caz contrar, SERUS își rezervă dreptul de a bloca accesul în utilizarea Site-ului pe durată determinată sau nedeterminată, fără notificare sau altă formalitate prealabilă.
SERUS nu garantează și nu oferă asigurări cu privire la exactitatea și integritatea oricărui produs sau informație de pe Site. De asemenea, SERUS nu își asumă consecințele pentru conținutul site-urilor sau paginilor la care se face trimitere sau trimit către Site și va fi exonerată de raspundere pentru orice pierdere sau penalitate generată ca urmare a oricărei conectări la orice locație de pe orice site la care se face trimitere.

PROMOȚII ȘI CONCURSURI

Pentru orice concurs sau promoție, SERUS va aduce la cunoștință regulile, termenii și condițiile prin intermediul unui regulament afișat pe site-ul propriu. Vă informăm că in perioada campaniilor de reducere se va aplica discount-ul cu valoarea cea mai mare excluzând varianta unui discount cumulat. SERUS își rezervă dreptul de a anula o promoție sau un concurs fără o notificare prealabilă adresata Utilizatorilor.

LIMITARE DE RESPONSABILITATE
SERUS este exonerată de răspundere în cazul apariției oricăror erori de tipărire sau afișare în ceea ce priveste prețurile, caracteristicile, imaginile etc. În situația în care prețul produsului sau oricare alte caracteristici ale produsului au fost greșit introduse sau afișate în bazele noastre de date, SERUS va notifica Utilizatorul în cel mai scurt timp cu privire la eroarea apărută.

Toate materialele și informațiile de orice natură afișate pe Site sau furnizate sub orice formă Utilizatorului de către SERUS vor rămâne proprietatea SERUS. Acestea vor putea fi utilizate doar în scopul executării obligațiilor asumate decurgând din relația comercială și pot fi dezvăluite terțelor părți exclusiv cu consimțământul prealabil scris al SERUS și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care primește informațiile/materialele.

SERUS își rezervă dreptul de a transmite materiale promoționale sau informații cu caracter general conform specificului activității sale Utilizatorilor care au solicitat oferte / au programat un test drive test sau service sau celor care s-au abonat la newsletter-ul acestui Site.

 

FRAUDA

Orice tentativă de a modifica continutul Site-ului SERUS de a afecta buna performanță a serverului pe care rulează acest Site va fi considerată încercare de fraudă asupra sistemelor ce gazduiesc Site-ul și va avea drept consecință demararea procedurilor judiciare penale.

PRELUCRARE DATE PERSONALE

SERUS are obligatia de a administra în condiții de siguranță / confidențialitate și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

De asemenea, SERUS va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai după ce ne-am asigurat printr-un contract că aceste informații sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

Informațiile cu caracter personal pot fi furnizate și către instituții și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiază de urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul la opoziție (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a vă adresa justiției (art 18). De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați eliminarea datelor din bazele de date electronice.

LITIGII

Prin utilizarea, vizualizarea sau solicitarea produselor de pe acest Site, Utilizatorul declară că a luat la cunoștință faptul ca prezentele Condiții, precum și orice eventuală dispută de orice natură care ar putea apărea între utilizator și Societate sunt guvernate de legislația din România. Orice conflict va putea fi soluționat inițial pe cale amiabilă în minimum 30 de zile calendaristice. În situația în care nu este posibilă o soluționare a diferendelor pe cale amiabilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legislația în vigoare.

 

pagini.php